Phạm Đức Vũ Mua tài khoản #1147 với giá 100,000vnđ Lúc 1 giờ trước Mon'ss Thần Thánh Mua tài khoản #1145 với giá 145,000vnđ Lúc 1 giờ trước Long Nguyen Mua tài khoản #1148 với giá 89,000vnđ Lúc 1 giờ trước Nguyễn Bảo Mua tài khoản #1132 với giá 95,000vnđ Lúc 2 giờ trước Nguyễn Đình Phú Mua tài khoản #330 với giá 290,000vnđ Lúc 3 giờ trước Hân Ngô Mua tài khoản #1111 với giá 300,000vnđ Lúc 6 giờ trước Phạm Văn Linh Mua tài khoản #1127 với giá 195,000vnđ Lúc 8 giờ trước Ngáo'o Trai'i Mua tài khoản #895 với giá 325,000vnđ Lúc 9 giờ trước Cho Em Xin Mua tài khoản #1133 với giá 100,000vnđ Lúc 9 giờ trước Phạm Đông Hoà Mua tài khoản #1131 với giá 105,000vnđ Lúc 9 giờ trước Vu Ngo Mua tài khoản #1112 với giá 95,000vnđ Lúc 10 giờ trước Tuấn Phong Mua tài khoản #1124 với giá 95,000vnđ Lúc 10 giờ trước Nguyễn An Vy Mua tài khoản #1125 với giá 35,000vnđ Lúc 11 giờ trước Người Lạ Mua tài khoản #1099 với giá 145,000vnđ Lúc 11 giờ trước Nguyễn Thương Mua tài khoản #1130 với giá 95,000vnđ Lúc 11 giờ trước
Tài khoản #1122

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng II
● Ngọc: 71
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 21
● Ngọc: 71
● Skin: 11

650.000đ MUA NGAY

Tài khoản #916

● Thay đổi được thông tin
● Rank: Bạch Kim I
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim I
● Thay đổi được thông tin
● Tướng: 67
● Ngọc: 90
● Skin: 66

8.500.000
8.330.000đ MUA NGAY

Tài khoản #770

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng II
● Ngọc: 67
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 32
● Ngọc: 67
● Skin: 13

655.500
622.725đ MUA NGAY

Tài khoản #769

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng I
● Ngọc: 77
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng I
● Trắng thông tin
● Tướng: 32
● Ngọc: 77
● Skin: 11

665.000
631.750đ MUA NGAY

Tài khoản #745

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 85
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 28
● Ngọc: 85
● Skin: 11

680.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1146

● Trắng thông tin
● Rank: Đồng III
● Ngọc: 34
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Đồng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 34
● Skin: 3

85.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1144

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 55
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 55
● Skin: 9

135.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1143

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 59
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 13
● Ngọc: 59
● Skin: 4

115.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1142

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 55
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 18
● Ngọc: 55
● Skin: 5

155.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1141

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 48
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 15
● Ngọc: 48
● Skin: 4

125.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1140

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc II
● Ngọc: 52
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc II
● Trắng thông tin
● Tướng: 17
● Ngọc: 52
● Skin: 5

135.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1139

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 56
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 13
● Ngọc: 56
● Skin: 4

115.000đ MUA NGAY