Acc #1264 - Bạch Kim II - Khung Kim Cương

MUA VỀ NHỚ ĐỔI MẬT KHẨU


ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #1264

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim II
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim II
● Trắng thông tin
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25

3.500.000đ

MUA NGAY