Acc #1226 - Chưa Rank - Không Khung

Mua về nhớ đổi mật khẩu


ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #1265

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Tướng: 19
● Ngọc: 63
● Skin: 6
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 63
● Skin: 6

750.000đ

MUA NGAY