Acc #1197 - Bạch Kim III - Khung Kim Cương

Mua về nhớ đổi mật khẩu
ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #1197

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim III
● Tướng: 27
● Ngọc: 87
● Skin: 13
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● Trắng thông tin
● Tướng: 27
● Ngọc: 87
● Skin: 13

950.000đ

MUA NGAY