Acc #1168 - Vàng II - Khung Kim Cương

Mua về nhớ đổi mật khẩu nhé!

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

Tài khoản #1168

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng II
● Tướng: 29
● Ngọc: 64
● Skin: 9
● Giảm 10% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 29
● Ngọc: 64
● Skin: 9

765.000đ

MUA NGAY