Lê Tuấn Mua tài khoản #1135 với giá 135,000vnđ Lúc 1 ngày trước Phuc Le Mua tài khoản #1259 với giá 115,000vnđ Lúc 2 ngày trước Duc Huu Mua tài khoản #1221 với giá 1,300,000vnđ Lúc 2 ngày trước Trần Đạt Mua tài khoản #1258 với giá 100,000vnđ Lúc 2 ngày trước Khánh Duy Mua tài khoản #1244 với giá 80,000vnđ Lúc 2 ngày trước Nhi Yuna Mua tài khoản #1226 với giá 750,000vnđ Lúc 3 ngày trước Nguyễn Mạnh Hùng Mua tài khoản #910 với giá 247,500vnđ Lúc 3 ngày trước Hong Trum Mua tài khoản #1276 với giá 95,000vnđ Lúc 4 ngày trước Nguyễn Mạnh Hùng Mua tài khoản #971 với giá 225,000vnđ Lúc 4 ngày trước Sang Lê Thanh Mua tài khoản #1261 với giá 95,000vnđ Lúc 4 ngày trước Nguyên Văn Mua tài khoản #1280 với giá 85,000vnđ Lúc 4 ngày trước Jessyca Tiên Mua tài khoản #1266 với giá 80,000vnđ Lúc 4 ngày trước Lê Trung Toàn Mua tài khoản #1277 với giá 75,000vnđ Lúc 4 ngày trước Sang Hoang Vu Mua tài khoản #721 với giá 200,000vnđ Lúc 4 ngày trước Cao van Chuong Mua tài khoản #1278 với giá 35,000vnđ Lúc 4 ngày trước
Tài khoản #1265

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 63
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 19
● Ngọc: 63
● Skin: 6

750.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1264

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim II
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim II
● Trắng thông tin
● Tướng: 52
● Ngọc: 90
● Skin: 25

3.500.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1197

● Trắng thông tin
● Rank: Bạch Kim III
● Ngọc: 87
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạch Kim III
● Trắng thông tin
● Tướng: 27
● Ngọc: 87
● Skin: 13

950.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1177

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 90
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 33
● Ngọc: 90
● Skin: 10

780.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1168

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng II
● Ngọc: 64
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng II
● Trắng thông tin
● Tướng: 29
● Ngọc: 64
● Skin: 9

850.000đ
765.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1282

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng III
● Ngọc: 50
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng III
● Trắng thông tin
● Tướng: 13
● Ngọc: 50
● Skin: 5

95.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1281

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc I
● Ngọc: 30
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc I
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 30
● Skin: 2

85.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1279

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 38
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 12
● Ngọc: 38
● Skin: 3

85.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1274

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 56
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 14
● Ngọc: 56
● Skin: 5

120.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1273

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 35
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 11
● Ngọc: 35
● Skin: 3

85.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1269

● Trắng thông tin
● Rank: Bạc III
● Ngọc: 44
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Bạc III
● Trắng thông tin
● Tướng: 13
● Ngọc: 44
● Skin: 1

100.000đ MUA NGAY

Tài khoản #1267

● Trắng thông tin
● Rank: Vàng IV
● Ngọc: 40
● Giảm 15% GD qua ATM.

● Rank: Vàng IV
● Trắng thông tin
● Tướng: 14
● Ngọc: 40
● Skin: 2

120.000đ MUA NGAY